Life is experience everything.
เดินหลงทางเสียบ้าง จะได้รู้จักทางใหม่ ๆ
อกหักเสียบ้าง หัวใจจะได้แข็งแรง
 
 
 
 
การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลก
แต่การได้นอนในเวลางานเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในจักรวาล ;)
 
 
 
 
เพราะความ "เงียบ" ก็คือ "เสียงเพลง" อย่างหนึ่ง
 
 
 
 
ทำ
ไม
ต้อง
ตรง
ทำ
ไม
ต้อง
ทำ
ตาม
ทำ
ไม
ต้อง
เชื่อ
ทำ
ไม
ทำ
ไม
 
 
 
 
เมื่อออกเดินทาง
จงอย่าทำตัวเป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยว
แต่จงทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้น ๆ
ของวัฒนธรรม ของผู้คน และของเรื่องราวอีกร้อยพัน
 
 
 
 
ธุระไม่มาก
ท่ายากไม่เยอะ
ให้คนอื่นโตไป
ฉันจะเป็นเด็ก
ให้คนอื่นวิ่งไป
ฉันจะค่อย ๆ เดิน :)
 

edit @ 20 Jul 2013 11:53:16 by poor writer & stupid traveler

Comment

Comment:

Tweet